Migrena – kiedy wykonać badanie rezonansem magnetycznym?

>Migrena – kiedy wykonać badanie rezonansem magnetycznym?

Migrena – kiedy wykonać badanie rezonansem magnetycznym?

Bóle głowy to najczęstsza przyczyna wizyt u neurologa. Wśród bólów nie związanych bezpośrednio z chorobą (ból samoistny), na jakie w ciągu roku cierpi nawet 74 proc. ludności, większość stanowi napięciowy ból głowy, ból klasterowy oraz migrena. Ta ostatnia jest schorzeniem, które w dalszym ciągu pozostaje niezbadane, stąd nie zawsze skuteczne są metody jej leczenia.  Aby jednak potwierdzić czy ból, którego doświadczamy jest migreną, zwłaszcza jeśli jest to ból przewlekły, trzeba skonsultować się ze specjalistą. Często bowiem źródło schorzenia może być następstwem zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego bądź innych patologii, tj. wstrząsu mózgu, udaru czy guza mózgu,  które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia i wymagać innego postępowania niż tylko farmakologii.

Migrena – czy to tylko ból?

Migrena ogranicza nie tylko sprawność fizyczną, ale także psychiczną. Jej objawem jest zwykle jednostronny pulsujący ból, nasilający się w bardzo krótkim czasie, któremu mogą towarzyszyć nudności, wymioty, światłowstręt oraz nadwrażliwość na zapachy i dźwięk. Do tej pory myślano, że migrena to tylko ból. Tymczasem wyniki obserwacji z 19 niezależnych klinik, w których wykorzystano rezonans magnetyczny, a jakie w 2013 r. na łamach magazynu ”Neurology” opublikowali naukowcy American Academy of Neurology dowodzą, że migrena może być czynnikiem ryzyka dla zmian strukturalnych w mózgu. Zmiany te następują w istocie białej mózgu i stanowią drobne uszkodzenia tkanki nerwowej, bardzo zbliżone do mikroudarów. Zdaniem naukowców, zarówno natężenie bólu, jak i częstotliwość ataków mogą mieć długofalowe konsekwencje dla mózgu i być źródłem trwałych zmian w jego strukturze.

Kiedy badanie rezonansem?

Każdy nietypowy ból głowy z niewyjaśnionymi objawami lub który nie spełnia definicji migreny jest wskazaniem do wykonania badania głowy przy użyciu rezonansu magnetycznego. W przypadku samych migren, do badania MRI mogą zostać zakwalifikowani pacjenci, którzy od lat zmagają się ze schorzeniem z częstym nasileniem objawów (4-9 w ciągu miesiąca). Jak podkreślają specjaliści Rex Medica Sport, celem takiego badania jest wtedy ustalenie przyczyn bólu, wykluczenie ryzyka wystąpienia poważniejszych schorzeń oraz ustalenie odpowiedniej ścieżki leczenia.

Rezonans magnetyczny głowy

Precyzyjność badania pozwala na ocenę tkanki mózgowej wraz z diagnostyką istoty białej i szarej korowej oraz głębszych struktur mózgowia. Dzięki badaniu MRI głowy można wykluczyć bądź stwierdzić udary, guzy i zapalenia mózgu bądź opon mózgowo-rdzeniowych oraz zdiagnozować wszystkie inne urazy głowy czy zmiany pooperacyjne. Ocenie tą metodą poddawane są także wewnątrzczaszkowe powikłania chorób laryngologicznych, wrodzone malformacje mózgu czy wewnątrzczaszkowe malformacje naczyniowe. Możliwość zaobserwowania układu naczyniowego i dużych naczyń wewnątrzczaszkowych tętniczych oraz żylnych, pozwala ponadto uwidocznić zmiany ogniskowe (niedokrwienne, hyperintensywne), jakie mogą pojawić się u osób z wieloletnią migreną bądź z angiopatią nadciśnieniową. Jeśli nie stwierdzono żadnych patologii, można zastosować dalszą obserwację, jednak należy pamiętać, że obraz rezonansu magnetycznego głowy, jak każdy inny, należy analizować w odniesieniu do stanu klinicznego pacjenta, jego wieku, obciążeń dziedzicznych, dolegliwości jakie przeszedł oraz stwierdzonych podczas badań neurologicznych objawów.

Wróć
2018-11-26T13:18:35+02:00

Potrzebujesz więcej

informacji?

Oddzwonimy do Ciebie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Rex Medica Janusz Piaskowski) jedynie do kontaktu ze mną.

Numer został wysłany.

Oddzwonimy do Ciebie, najszybciej jak to możliwe.