ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa Godziny otwarcia: 7:00 – 21:00 +48 22 101 01 69
Szukaj

Radiolog i diagnostyk obrazowy

>Radiolog i diagnostyk obrazowy

DR N. MED. Krzysztof Wagiel

Specjalista w zakresie radiodiagnostyki.   Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1985 r.   Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2001 r.   Ma ponad 25 – letnie doświadczenie w ocenie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR), tomografii komputerowej (TK) i klasycznego RTG.   Posiada certyfikaty zaawansowanych szkoleń w dziedzinie rezonansu magnetycznego, w tym w zakresie badań układu kostno-stawowego. [...]

Marcin Dziewulski

Umiejętności Pracuję w rezonansie magnetycznym od 1991r. Rozpoczynałem i kontynuowałem pracę w Trzecim Aparacie uruchomionym w Polsce, pod kierunkiem profesora Jerzego Waleckiego - konsultanta krajowego. Wykształcenie Wyższe medyczne, Akademia Medyczna w Gdańsku i Warszawie Wydział Lekarski i Stomatologiczny Historia Zatrudnienia 1987-1993 Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie Młodszy asystent 1993-1998 Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie Asystent 1998-2000 Wojewódzki Szpital Bródnowski w [...]

prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1978 r.Posiada specjalizację w zakresie radiodiagnostyki.Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1989 r.Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1997 r.Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w 2011 r.Jeden z pierwszych radiologów polskich zajmujących się diagnostyką obrazową metodą rezonansu magnetycznego (od 1991r). Główne dziedziny zainteresowania to neuroradiologia i diagnostyka obrazowa w oto-rino-laryngologii.Autorka lub współautorka ponad [...]

dr n. med. Artur Maliborski

Dr n. med. Artur Maliborski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończył ją w 1997 r. Jest specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie badań rezonansu magnetycznego, zwłaszcza układu mięśniowo-szkieletowego, miednicy mniejszej oraz ośrodkowego układu nerwowego. Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa Szczególne zainteresowania: zastosowanie badań obrazowych w diagnostyce chorób głowy i szyi Osiągnięcia [...]

dr n. med. Włodzimierz Chmielewski

Specjalista w zakresie radiodiagnostyki. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1978 r. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1995 r. Ma ponad 25 - letnie doświadczenie w ocenie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR), tomografii komputerowej (TK) i klasycznego RTG. Posiada certyfikaty zaawansowanych szkoleń w dziedzinie rezonansu magnetycznego, w tym w zakresie badań układu kostno-stawowego, mięśniowego i neuroradiologii. [...]

lek. med. Jolanta Sikorska

Specjalista w zakresie radiodiagnostyki.Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1990 r.Ma ponad 25 - letnie doświadczenie w ocenie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR), tomografii komputerowej (TK) i klasycznego RTG. Od ponad 20 lat ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się diagnostyką układu mięśniowo – szkieletowego, głównie stawów.Posiada certyfikaty zaawansowanych szkoleń w dziedzinie rezonansu magnetycznego, w tym w zakresie badań układu [...]